Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

2019-02-07

Avgiftskontroll av barnomsorgsavgifter

Varje år genomför Värnamo kommun en årlig inkomstkontroll av alla vårdnadshavare som har barnomsorg. Kontrollen görs alltid två år tillbaka i tiden, så i år kontrollerar vi avgifter från 2017.

En faktura kommer att skickas ut under våren till de hushåll som visat sig ha betalat för låg avgift för barnomsorgen under 2017.

Om ni som hushåll har betalat för hög barnomsorgsavgift under 2017 kommer återbetalning att göras senare under hösten.

Efterdebiteringen eller återbetalningen görs efter en genomförd kontroll av de inkomstuppgifter som vårdnadshavare med barn inom barnomsorgen lämnat för år 2017. Hushållens totala taxerade årsinkomst för 2017, enligt Skatteverkets uppgifter, jämförs med den inkomstuppgift som lämnats till Värnamo kommun.

De allra flesta har betalat rätt avgift och kommer inte att beröras av detta.

Läs mer om avgiftskontrollen på sidan Avgiftskontroll

Senast uppdaterad:
2019-02-26

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se

 

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

 

Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo

 

Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

 

Organisationsnummer
212000-0555
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp