Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

2018-12-18

Nya avgiftsnivåer för förskola och fritidshem

Från och med 1 januari 2019 kommer inkomsttaket för förskola
och fritidshem att höjas till 47 490 kronor per månad. Höjningen beror på att inkomsttaket indexerats. Detta medför nya avgiftsnivåer för förskola och fritidshem.

Avgiftsnivåerna blir enligt följande (som barn 1 räknas det
yngst placerade barnet i familjen):

Förskola/pedagogisk omsorg

Barn 1: 3% av inkomsten - dock högst 1 425 kr/mån

Barn 2: 2% av inkomsten - dock högst 950 kr/mån

Barn 3: 1% av inkomsten - dock högst 475 kr/mån

Barn 4: Ingen avgift tas ut

Avgift för allmän förskola

Barn 1: 2,242% av inkomsten - dock högst 1 065 kr/mån

Barn 2: 1,495% av inkomsten - dock högst 710kr/mån

Barn 3: 0,747% av inkomsten - dock högst 355kr/mån

Barn 4: Ingen avgift tas ut

Avgift för fritidshem/pedagogisk omsorg

Barn 1: 2% av inkomsten - dock högst 950 kr/mån

Barn 2: 1% av inkomsten - dock högst 475 kr/mån

Barn 3: 1% av inkomsten - dock högst 475kr/mån

Barn 4: ingen avgift tas ut

Ytterligare information om barnomsorgsavgift

Senast uppdaterad:
2018-12-18