Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

2018-11-16

Värnamo klättrar i Lärarförbundets skolranking

I Lärarförbundets rankning av skolkommunerna klättrar Värnamo 19
placeringar sedan förra året. Värnamo kommun hamnar på plats 41 plats
av landets 290 kommuner och är därmed rankad näst bäst i länet.

Jämfört med förra året har Värnamo kommun förbättrat sin rankning på bland annat lärarnassjukfrånvaro och elevernas meritvärde i åk 9.
När det gäller meritvärde i årskurs 9 klättrar Värnamo kommuns elever 50 placeringar från plats 123 till 73.

- Det är ett gott betyg till vår verksamhet där jag tänker att vi har engagerade och
professionella pedagoger som erbjuder våra elever en god undervisning, det gör skillnad, säger verksamhetschef för grundskolan Helene Kristins.

- Det är mycket glädjande att vårt systematiska arbete för elevers ökade måluppfyllelse ger så goda resultat, säger barn- och utbildningschef Karin Kihlman Thornell.

Värnamo kommun tillhör landets bästa kommuner när det kommer till friska lärare där
Värnamo hamnar på plats 10 av 290, samtidigt som kommunens resultat har backat gällande lönen och resurstilldelningen.

- Vi är glada över och är måna om att få behålla en frisk lärarkår samtidigt som vi ser en oro i att vi tappar i jämförelsen med övriga kommuner vad det gäller resurstilldelning och löneläge, säger verksamhetschef för grundskolan Helene Kristins.

Du kan läsa hela resultatet på Lärarförbundets hemsidalänk till annan webbplats

Faktaruta

Lärarförbundets ranking har genomförts sedan 2002. Den har fokus på kommunernas
roll som huvudmän för skolan. Undersökningen bygger på statistik från SCB,
Statistiska centralbyrån och Skolverket, samt på statistik som är gemensamt
framtagen av Lärarförbundet och arbetsgivareorganisationen Sveriges Kommuner
och Landsting, SKL.

Senast uppdaterad:
2018-11-16