Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

2018-11-13

Ny förskola i Rydaholm – Leklundens förskola

Värnamo kommun satsar och bygger fler förskolor, närmast i planeringen är två nya konceptförskolor, en i Rydaholm och en i Värnamo.

Kommunfullmäktige beslutade i februari 2018 att godkänna förslaget att bygga en ny förskola i Rydaholm som kommer heta Leklunden och nu är planeringsarbetet igång.

Leklundens förskola i Rydaholm

I november lämnades bygglovet in för nybyggnaden av Leklundens förskola. Tidplanen är att komma igång med nybyggnationen under 2019. Leklundens förskola beräknas stå klar för invigning till höstterminen 2020.

Leklundens förskola kommer att bestå av fyra avdelningar för barn i åldrarna 0–5 år. Därmed skapas ca 70 barnomsorgsplatser. Förskolan kommer att placeras på fastigheten Nederled 2:286, Nygrens gärde, i närheten av Rydaholms skola på Västra Storgatan.

Leklundens förskola är en av tre konceptförskolor som Värnamo kommun har och planerar att bygga. De andra förskolorna är förskolan Nyfiken och Mosslelunds förskola. Kommunen planerar för fler nybyggnationer av förskolor framöver, men det är i dagsläget inte klart om det kommer att bli konceptförskolor. En konceptförskola innebär att man tagit fram ett koncept över hur byggnaden och interiören för förskolorna kommer att se ut, dock kan byggnaderna behöva anpassas efter tomten samt att färgsättningen kan skilja sig åt.

Leklundens förskola planeras att på sikt ersätta förskolorna Hästhoven och Ryttargården samt utöka antalet platser för barnomsorg i Rydaholm.

Fasad Leklundens förskola

Senast uppdaterad:
2018-11-13