Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

2018-09-03

Anmäl om ni har ändrad inkomst

Värnamo kommun genomför årligen en avgiftskontroll för förskola och fritidshem. Vi gör kontrollen för att ni som betalat för mycket pengar ska få tillbaka pengar och ni som har betalat för lite får en särskild räkning att betala.

Det är extra viktigt att ni meddelar placeringsassistenterna när er familjs inkomst eller familjeförhållande ändras, eftersom det påverkar avgiften. Vi ser avgiftskontrollen som en rättvise- och trygghetsfråga så att alla familjer behandlas lika och betalar rätt avgift enligt den taxa som gäller. Ni kan ändra inkomstuppgiften själva i IST-Förskola/Fritidshem.

Det är viktigt att komma ihåg att avgiftskontrollen som görs nu baseras på inkomsten och familjeförhållandena för år 2016. Avgiftskontrollen släpar alltså efter två år, därför att vi behöver få korrekta uppgifter från Skatteverket.

Avgiftskontrollen jämför vad ni som familj har betalat under 2016 jämfört med det som ni borde betalat med hänsyn till Skatteverkets inkomstuppgifter.

Avgiften för förskola och fritidshem grundas på hushållets totala inkomst, oavsett om det finns gemensamma barn eller inte.

Har ni betalat för mycket barnomsorgsavgift 2016 informerar vi er via brev om när och hur betalningen ska ske. Belopp under 600 kr faktureras eller återbetalas inte.

Senast uppdaterad:
2018-09-03