Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

2018-06-19

Ny skolskjutsupphandling på gång

Den 31 juli 2019 löper Värnamo kommuns nuvarande avtal om skolskjuts ut och därför är det dags att påbörja en ny upphandling av skolskjutsleverantör.

Den kommande upphandlingen har diskuterats i barn- och utbildningsnämnden och i veckan hölls ett samrådsmöte med skolskjutsleverantörer. Värnamo kommun har för avsikt att annonsera upphandlingen på kommunens hemsida torsdag 8 mars.

De nuvarande riktlinjerna för skolskjuts gäller även för kommande upphandling. Enda justeringen som kommer att göras i riktlinjen är att kostnaden för förlorat färdbevis ändras från dagens 50 kronor till 100 kronor. Här kan du läsa riktlinjerna för skolskjuts.

Välkommen med dina synpunkter

Har du synpunkter kring skolskjuts som kan vara av vikt inför skolskjutsupphandlingen är du välkommen att höra av dig senast 7 mars. Vi tar emot dina synpunkter via barn- och utbildningsförvaltningens synpunktshantering. Här kan du lämna dina synpunkter.

Senast uppdaterad:
2018-06-19