Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Mat i förskola, skola

Måltiderna i förskola och skola ska ge alla barn möjlighet till bra matvanor och är en viktig del i arbetet för jämlik hälsa. Bra mat som hamnar i magen ger barnen energi att utvecklas, leka och lära. Måltiderna har också goda möjligheter att främja bra matvanor och en sund inställning till mat.

Mat- och måltidspolicyn ligger till grund för alla måltider som vi serverar i våra förskolor och skolor. Den är styrande för de som tillagar måltider. Måltiderna som serveras i i våra verksamheter ska därför

 • spegla synen på matens betydelse för människors välbefinnande och lägga en grund för god hälsa
 • smaka gott och bygga på kända mattraditioner med utrymme för att våga pröva nytt
 • stimulera sociala relationer och erbjuda positiva matupplevelser
 • tillagas och levereras enligt principerna för varmhållen mat
 • presenteras och serveras på ett trevligt sätt i trivsam miljö
 • bygga på säker hantering av livsmedel enligt myndigheters krav och med fungerande egenkontroll enligt kommunens riktlinjer
 • bestå av råvaror producerade efter miljömässiga och etiska principer med fokus på långsiktighet, ett hållbart samhälle och människovärde
 • vara naturliga moment i lärandet inom skolans olika stadier och inom omsorgen av äldre och funktionshindrade

Läs hela Mat- och måltidspolicynlänk till annan webbplats

Matsedel

Du kan se matsedel för din förskola eller skola via webbplatsen Skolmaten. länk till annan webbplatsDär kan du också få information om vilka råvaror rätt innehåller, varifrån den kommer och om den är lagad från grunden.

Om du vill kan du du ladda ner appen Skolmatens och se matsedeln där. Appen är gratis och finns på App Store (iPhone)länk till annan webbplats och Google Play (Android)länk till annan webbplats, sök på skolmaten.

I appen väljer du först Värnamo kommun och sedan den skola eller förskola som ditt barn går på. 

Specialkost

De barn/elever som av någon anledning inte kan äta den ordinarie måltiden av medicinska skäl som allergi, sjukdom eller andra diagnoser ska erbjudas specialkost. Vid planering av specialkost utgår köket från huvudalternativet på ordinarie meny, om inget annat bestäms mellan kök, vårdnadshavare och barn/elev. Till måltiderna serveras det alltid en salladsbuffé, knäckebröd, smörgåsmargin, vatten eller mjölk. Vissa skolor erbjuder två alternativ, där ett alternativ är vegetariskt.

Utöver specialkost erbjuds kost utan fläskkött, nötkött och blodprodukter samt vegetarisk kost med ägg- och mjölkprodukter. Vid planering av annan kost utgår köket från huvudalternativet på ordinarie menyn och ersätter råvaran till ett annat köttslag eller erbjuder vegetariskt. Till måltiderna serveras det alltid en salladsbuffé, knäckebröd, smörgåsmargin, vatten eller mjölk.

Ansökan och intyg

Om ditt barn är i behov av specialkost ska ni ansöka om specialkost via vår blankett och lämna den till ansvarig förskolepedagog eller lärare på skolan. För att vi ska vara säkra på att rätt kost serveras kan i vissa fall ett intyg av läkare eller dietist behövas. Vid byte av skola ansvarar vårdnasdhavare för att information om matallergi samt vid eventuella förändringar, lämnas till den nya skolan.

Vid allvarlig allergi där medicinering behövs ska vårdnadshavare kontakta skolsköterska och upprätta en individuell handlingplan.

Nötförbud

Alla våra skolor och förskolor har ett generellt förbud mot nötter för att öka tryggheten, och minska risken för olyckstillbud till följd av allergiska reaktioner.

Förbudet gäller jordnöt, hasselnöt, valnöt, paranöt, cashew, pekannöt och pistagenöt samt mandel och sesamfrön. Produkter där ovanstående nötter anges i innehållsdeklarationen omfattas av förbudet. Produkter märkta med ”kan innehålla spår av nötter” omfattas inte av förbudet.

Förbudet gäller alla dagar och alla tider i samtliga lokaler där barn- och utbildningsförvaltningens bedriver verksamhet. Det gäller även vid kvällsaktiviteter så som skoldisco, föräldramöten och personalsammankomster.

Riktlinje för generellt förbud mot nötter i barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter.länk till annan webbplats

Närproducerat innebär lokalt eller regionalt producerade livsmedel av svenska råvaror. Lokalt innebär en omkrets av 10 mil från Värnamo och regionalt en omkrets av 20 mil från Värnamo.

Här följer exempel på produktgrupper som är närproducerade:

 • Ekologiskt nötkött, nötkött och griskött köps från Hamra Håkansgård, Dackebygdens kött och Ulås lamm & gris.
 • Färska ägg köps från lokal producent Toftanäs AB och äggen är från frigående höns.
 • Mjölk och ost är från lokala och regionala producenter tillverkade av svensk råvara. Mjölken samt vissa mejeriprodukter är KRAV märkta.
 • Färskt mjukt bröd köps från Östras bröd i Halmstad. Brödet är producerat av svensk lokal råvara.
 • Potatis- och potatisprodukter är lokalt odlade och köps från Hembergs frukt och grönt i Halmstad. Därifrån köps även frukt och grönsaker som köps efter säsong. Produkterna är idag i största möjligaste mån producerade lokalt eller regionalt. En del råvaror är dessutom ekologiskt märkta.

Se vår berättelsekarta som visar var våra livsmedelproducenter finns.länk till annan webbplats

Svenskt innebär livsmedel som är producerade i Sverige av svensk råvara.

Här följer exempel på produktgrupper som är av svensk råvara:

 • Nötkött, fläskkött, lamm, chark, höna, kalkon och kyckling är av svensk råvara.
 • När hel och halvfabrikat används består även dessa av svensk råvara.

Ekologiskt avser flera miljömärkningar som till exempel EU-ekologiskt, KRAV, MSC och ASC.

I den ekologiska odlingen får man inte använda konstgödsel och syntetiskt framställda kemiska bekämpningsmedel. Vissa naturligt förekommande ämnen får dock användas som bekämpningsmedel. Fodret till djuren ska vara ekologiskt och till största delen odlat på den egna gården. Det är också viktigt att djuren får vara utomhus och får utlopp för sina naturliga beteenden. Antibiotika får bara användas när djuren är sjuka. Man får inte använda genetiskt modifierade organismer.

Här följer exempel på produktgrupper som är av ekologisk råvara:

 • Både färsk och fryst fisk är miljömärkta med MSC. Odlad färsk och fryst lax är miljömärkta med ASC.
 • Mjöl och gryn är KRAV märkta och till största delen av svensk råvara likaså pastaprodukterna.
 • Mjölken samt vissa mejeriprodukter är KRAV märkta.

Under 2018 beslutade vi om en prioriteringsordning för upphandling av livsmedel i Värnamo kommun. Kommunens verksamheter ska köpa livsmedel som i första hand ska vara närproducerade, svenska och ekologiska. Tillsammans utgör de vad kommunen kallar för hållbara livsmedel.

Vi arbetar utifrån tanken om att måltiderna som serversas ska produceras på ett hållbart sätt. Detta innebär att måltiderna ska var lagade på hållbara livsmedel, främja ett gott klimat och goda matvanor. Ett sätt att göra detta på är att öka andelen vegetariska rätter för de som önkar detta. Därför serveras det idaf vegetariska alterinativ som möjligt i skolan.

En tredjedel av all mat som produceras i världen slängs bort. Matsvinnet är ett globalt problem som påverkar både miljö (energi, vatten och mark) och samhällsekonomi, helt i onödan. Den dyraste måltiden är den som inte äts upp.

Regeringen har antagit FN:s mål om att halvera matsvinnet till år 2030. Under 2019 planerar Livsmedelsverket att kartlägga matsvinnet i offentliga måltidsverksamheter på nationell nivå och ge kommuner möjlighet att jämföra sig med andra.

Vad gör Värnamo kommun?

2016 började Måltidsservice mäta hur mycket mat som slängs i våra skol- och omsorgsrestauranger. Det vi har mätt är den mat som slängts från matgästernas tallrikar samt maten i serveringarna som måste slängas på grund av gällande hygienkrav. Måltidsservice har minskat sitt matsvinn från 15% till 10% under dessa fyra år.

Servicenämnden har satt ett mål att matsvinnet ska minska till 9,8% år till 2022. För att nå dit har måltidsservice tagit fram en rad åtgärder som till exempel att inköpen planeras mer nogsamt och att råvaror som köps in också används. Interna system används för att följa upp statistik över beställda samt avbeställda portioner, detta för att kunna förfina planeringen av tillagade måltider.

Personalen lagar mer mat efter hand vilket innebär att man sprider ut matlagningen över tid. Använder mindre serveringskärl under slutet av serveringen vilket innebär att personalen fyller på oftare istället för att ställa fram allt på en gång. Matsvinnet påverkas också av måltidsmiljön; en lugn och trivsam miljö i restaurangen gör att matgästen sitter kvar och äter upp maten. Matsvinn är inte en isolerad fråga som bara gäller för måltidsservice och tillsammans med övriga förvaltningar ska arbetet med att minska matsvinnet hanteras gemensamt. Personalen i köken väger och mäter matsvinnet varje dag sedan 2018.

Läs om matsvinn på Livsmedelsverkets webbplats.länk till annan webbplats

Läs om matsvinn på jordbruksverkets webbplats.länk till annan webbplats

Senast granskad:
2020-05-14

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter