Resor för gymnasieelever

Som gymnasieelev kan du, beroende på hur långt det är till skolan, ha rätt till ekonomisk hjälp för resorna till skolan.

Skolkort

Bor du som studerar på gymnasiet minst sex kilometer från skolan kan du få ett skolkort (busskort). Skolkort erhålles och lämnas på antagningskansliet på Finnvedens gymnasium.

Villkor för att du ska få skolkort:

  • du skall ha rätt att få studiehjälp enligt studiestödslagen
  • studera på heltid
  • du måste bo utanför Värnamo tätort
  • din kortaste väg till skolan måste vara minst 6 km

Kortet gäller för två resor per dag inom giltighetsområdet (zongränsen).

Bidrag till resor mellan bostad och hållplats

Till gymnasieelev som har rätt till skolkort och som har minst 6 km enkel resa mellan hemmet och hållplatsen ges ett kontant bidrag. Bidraget betalas ut en gång per termin via bank till myndig elev eller förälder på samma sätt som studiebidraget. Bidraget kan inte kombineras med inackorderingstillägg. Ansökan ska lämnas för varje nytt läsår.

Granskad 2017-09-18
av Anna Grunditz