Ledighet och frånvaroanmälan

Här hittar du information om vad som gäller vid ledighet utöver ordinarie lov för elever i grundskolan, hur du ansöker om ledighet och hur sjukfrånvaro anmäls.  

Ledighet

Vi följer skollagen när det gäller ansökan och beviljande av ledighet.

I skollagen 7 kap 18§ står att läsa:
”En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Rektorn beslutar om ledighet. Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som avser längre tid än tio dagar.”

Om det finns synnerliga skäl kan ledighet utöver tio skoldagar beviljas. Det innebär att mycket starka skäl ska finnas, att det är synnerligen viktigt för eleven att vara ledig.

I Värnamo kommun har rektorerna enats om att synnerliga skäl är till exempel:

  • Nära anhörigs allvarliga sjukdom eller dödsfall.
  • Enstaka besök hos nära anhörig som bor så långt bort att resans längd måste överstiga tio dagar. Med enstaka avses besök som inte upprepas årligen.
  • Deltagande i träningsläger eller tävling på elitidrottsnivå, nationellt eller internationellt.
  • Ledighet under period för nationella prov (åk 3, 6 och 9) beviljas i regel inte.

Ledighetsansökan

Om ditt barn behöver vara ledigt från skolan utöver ordinarie lovdagar måste du ansöka om detta. Ansökan lämnas till klassföreståndare/mentor i god tid före ledigheten.

Frånvaroanmälan/sjukanmälan

All frånvaro ska anmälas innan klockan 08.00 varje dag eleven är sjuk.

Anmälan kan göras på tre sätt:

1. Via talsvar

Tel. 0370-37 79 80
Knappa in elevens personnummer.

2. Via Dexter

Logga in dig i vår e-tjänst Dexter skola och gör frånvaroanmälan.

3. Via appen Dexter

Du som har en smartphone kan snabbt och enkelt göra frånvaroanmälan i appen Dexter. Du laddar själv ner appen från AppStore respektive Google Play.

För att logga in:

  1. Ange användarnamn och lösenord (samma som till Dexter).
  2. Välj kommun. Senast valda kommun kommer upp som förval vid nästa inloggning.
  3. Tryck på ”Logga in”

En kvittens på att anmälan har registrerats kommer via SMS eller e-post till vårdnadshavarna

Ogiltig frånvaro för elev

Vid ogiltig frånvaro meddelas vårdnadshavarna via SMS och/eller e-post. Det som krävs för att detta ska fungera är att skolan har korrekta kontaktuppgifter för vårdnadshavarna i Dexter skola.

Granskad 2017-11-28
av Anna Grunditz