Rörstorpsskolan

Skolan är en 1-5 skola och ligger i området Rörstorp. Barnen kommer från områdena Rörstorp, Vråen och Öster. Bebyggelsen är radhus, flerfamiljshus och villor med och skolan har nära till både Vråen centrum, skog och strövområden.

Om skolan

Skolan arbetar i åldershomogena klasser från år F till år 5. Vi förbereder barnen inför dagens och framtidens samhälle genom att väcka elevernas lust och nyfikenhet. Skolan har kompetent och engagerad personal. Vi satsar mycket på naturvetenskap, språk och matematik.

Skolan har en väl fungerande verksamhet som förebygger mobbning. Trygghetsgruppen och regelbundna "vänklasser" ger barnen en trygg och utvecklande miljö och bred social kompetens. Eleverna ges även inflytande i verksamheten genom klassråd, elevråd och matråd.

Skolans historia

De stora hyreshusen på Rörstorp byggdes i början av 1960-talet och samtidigt byggdes också den första delen av skolan. Den innehöll då tre lågstadieklasser och en lekskoledel. Barnkullarna var stora på 60-talet och efter några år byggdes skolan till med tre barackliknande byggnader, som var tänkta som provisorium. I början av 70-talet byggdes sedan mellanstadiedelen, och när barnantalet var som störst på området var skolan fyrparallellig på lågstadiet och treparallellig på mellanstadiet.

Den "provisoriska" byggnationen hängde med till början av 90-talet, då skolan genomgick en genomgripande ombyggnad. Rörstorpsskolan återinvigdes i april -96 och omfattar sedan hösten -96 skola, fritids och förskoleklass.


Granskad 2017-09-13
av Anna Grunditz