Mossleskolan

Mossleskolan är en F-5 skola med integrerad grundsärskola och tre fritidshem. Skolan ligger i sydvästra delen av Värnamo, nära sjukhuset, med närhet till naturen och Vidösterns norra strand. På skolan går omkring 375 elever.

Om skolan

Skolan och bostadsområdet är drygt 40 år gammalt. Mossle är ett mångkulturellt område, där barn från olika kulturer och språkgrupper möts.

Under 2016 byggdes skolan om och fick ny matsal, fler grupprum, bättre belysning samt en ny ventilationsanläggning.

Elevrådet

Elevrådet är ett forum där eleverna ska känna att de har elevinflytande och medbestämmanderätt.

Trygghetsgruppen

I trygghetsgruppen jobbar rektor, skolkurator, skolsköterska, fritidspedagoger och lärare. Vår uppgift är att arbeta aktivt för att diskriminering och kränkning inte ska förekomma på Mossleskolan.

Ta kontakt med oss om du misstänker att något barn på skolan är utsatt.

Mossleskolan

Granskad 2018-06-15
av Anna Grunditz