Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
33183 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Rektor
Hanna Johansson
hanna.johansson@edu.varnamo.se

Biträdande rektor
Sofhia Petersson
sofhia.petersson@edu.varnamo.se

 

Kärda skola

Besöksadress
Skolvägen 2
331 95 Värnamo

Frånvaroanmälan
Via Dexterlänk till annan webbplats eller Dexter App

Skolsköterska
Ewa Karlsson
ewa.karlsson@edu.varnamo.se
0370-37 74 93

Kärda skola

På Kärda skola F-6 går det i dag ungefär 55 elever och skolfritids har plats för omkring 30 barn. På skolan hittar vi även Solstrålens förskola.

Om skolan

Den skola vi har i dag är från 1965 och byggdes om i mitten på 1990-talet. Denna renovering gjordes bland annat för att förskoleklass och skolfritids skulle få plats hos oss.

Kärda skola är en bra skola där alla känner alla. I skolans närområde finns det goda möjligheter till att utöva olika friidrotts-och  idrottsaktiviteter. Vår natursköna skolgård tillhör en av kommunens största.

Slöjd har våra elever i Forsheda och eleverna i årskurs sex läser språk, biologi, fysik och kemi på Forsheda 7-9 skola. Detta innebär att de får en mjuk inskolning till livet på högstadiet.

Föräldrasamråd

Föräldrasamrådet består av föräldrar, personal och skolledning. Från varje klass finns det en representant. Vår tanke med gruppen är att skapa ett forum för diskussioner mellan hem och skola. Skolan behöver föräldrarna för att skapa en bra och anpassad verksamhet, bollplank för goda idéer samt ett forum för utvecklingstankar.

Exempel på frågor som rådet kan påverka:

  • Aktuella verksamhetsfrågor
  • Arbetsmiljön för barn och elever
  • Plan mot diskriminering och kränkande behandling
  • Systematiska kvalitetsarbetet
  • Organisation

Senast granskad:
2019-01-03

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter