Horda skola

Horda skola är en liten F-6 skola dit fritids är väl knuten. Skolan ligger bredvid hembygdsparken i en idyllisk miljö. På skolan finns cirka 60 elever varav ett femtiotal går på fritids.

Skolan i Horda har funnits sedan i början av 1900-talet. 1983 byggdes det skolhuset där skolan ligger i dag. 

Om skolan

Det viktigaste för oss är att barnen trivs och att de ges möjlighet att utveckla sina intressen och kunskaper.

Vi vill att de ska visa hänsyn och känna ansvar för varandra, kunna samarbeta och ha roligt med varandra. På vår skola arbetar vi ibland med tvärgrupper. Genom att samma elever alltid ingår i samma grupp tror vi att vi ökar tryggheten hos skolans elever.

Vi tycker det är viktigt att eleverna får förståelse för andra människor och lär sig rättigheter samt skyldigheter.Det är viktigt att föräldrarna får känna sig delaktiga i elevernas skolgång och i arbetat med att skapa en bra skola. Förutom föräldramöte och regelbundna utvecklingssamtal medverkar föräldrarna bland annat vid den årliga julfesten och vid temadagar, studieresor och utflykter.

Granskad 2018-05-16
av Anna Grunditz