Borbackaskolan

Borbackaskolan är en F-6-skola som ligger mitt i samhället Bor. Skolan byggdes 1959 och renoverades 1997 för att få ljusa och ändamålsenliga lokaler. I anslutning till Borbackaskolan ligger fritidshemmet Gårdshuset.

Om oss

Skolan är mycket vackert belägen vid samhällets rullstensås. Där finns det rika möjligheter till både sommar och vinteraktiviteter. På skolans område finns ett stort antal trädslag och en rik flora. Detta ger möjligheter till naturstudier, vilket vi tror lägger grunden för ett fortsatt naturintresse. En stor del av tiden används till träning av basfärdigheter i svenska och matematik.

Tack vare närheten till Bors 7-9-skola har år 4-6 möjlighet att få sin undervisning i praktiska och estetiska ämnen av behöriga lärare i ändamålsenliga lokaler.

Borbackaskolans elever och personal äter sin mat i Bors skola. Där finns också ett välutrustat kommundelsbibliotek.

Välkommen att besöka oss i skolan!

Granskad 2018-02-08
av Helena Bengtsson