Förskoleklass

Värnamo kommun erbjuder ditt barn plats i förskoleklass det året det fyller sex år.

Förskoleklassen är en frivillig del av skolan, plats erbjuds på en skola utifrån de upptagningsområde som kommunen fastställt. Du har möjlighet att välja annan skola, vilket erbjuds i mån av plats – barnen i skolans upptagningsområde har alltid företräde.

Förskoleklass är en särskild skolform och en frivillig övergång mellan förskola och skola där pedagogik varvas med lek och social träning.Utbildningen i förskoleklass har samma läroplan som grundskolan och ska stimulera barns utveckling och lärande.

Verksamheten är avgiftsfri och omfattar fem timmar per dag, den följer skolans läsårtider. Eleverna i förskoleklass omfattas av samma service som grundskolans elever när det gäller skolmat, skolskjuts och elevhälsa.

Inför förskolestarter bjuds föräldrar till barn som kommer att börja förskoleklass in till ett informationsmöte på skolan som tillhör ert upptagningsområde.

Granskad 2017-06-16
av Anna Grunditz

Skriv ut