Förskoleklass

Från och med 1 januari 2018 gäller skolplikten redan från sex års ålder vilket gör förskoleklassen, året mellan förskola och årskurs 1, till en obligatorisk skolform.

Förskoleklassen är en övergång mellan förskola och skola där pedagogik varvas med lek och social träning. Utbildningen i förskoleklass ska stimulera barns utveckling och lärande.

Verksamheten i förskoleklass omfattar cirka fem timmar per dag och är avgiftsfri. Förskoleklasserna har samma läsårstider som skolan och följer också skolans läroplan. Eleverna i förskoleklass omfattas av samma service som grundskolans elever när det gäller skolmat, skolskjuts och elevhälsa. Barn i förskoleklass har möjlighet till barnomsorg före och efter skoltid på fritidshemmet.

Placering och skolval

Inför förskoleklassen görs en grundplacering av ditt barn på en skola utifrån de upptagningsområden som kommunen har fastställt. Du har möjlighet att välja en annan skola än den där barnet är grundplacerat. Placering vid annan skola än den där barnet är grundplacerat erbjuds i mån av plats. Barnen i skolans närområde ha alltid företräde enligt närhetsprincipen.

Läs mer om val av skola

Informationsbrev och möte

Är det är dags för ditt barn att börja i förskoleklass kommer ett brev att skickas hem till vårdnadshavarna med information om förskoleklass och skolval. Vårdnadshavarna kommer också att bli inbjudna till ett informationsmöte om förskoleklass.

Granskad 2018-05-15
av Anna Grunditz