Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Mossleskolans fritidshem

På Mossleskolan finns det fyra fritidshemsavdelningar; Ettans fritids, Tvåans fritids och Treans fritids för årskurs F-2 och Klubben för årskurs 3-5. I Värnamo kommun skiljer man på fritidshem och fritidsklubb, där fritidsklubb är för barn som går i årskurs 3 och uppåt.

Vi har en stor skolgård med en fotbollsplan och rink. På skolgården finns gungor, kompisgunga, sandlådor och olika klätterställningar. Det finns även andra småplaner för bollspel m.m. På skolgården finns också ett förråd med cyklar och diverse uteleksaker. Vi har även närhet till grönområde och sommarbad.

Fritidshemsavdelningarna på Mossleskolan har gemensam öppning och stängning. Öppning och stängning sker alltid på Tvåans fritidshemsavdelningen. Det är olika pedagoger som arbetar på morgonen, varje vecka ser dock likadan ut. Stängning sköts av samma pedagog varje dag.

Vi har ett gott samarbete mellan avdelningarna och ser gärna att eleverna från de olika avdelningarna leker med varandra, både ute och inne.

Samtliga fritidshemsavdelningarna på Mossleskolan arbetar med systematiskt kvalitetsarbete innehållande läsårets prioriterade mål från Barn- och utbildningsnämnden, Värnamo kommun. Dessa mål är i sin tur förankrade i Skolverkets nationella mål för utbildningen.

På fritidshemmet arbetar vi utifrån följande styrdokument från Skolverket:

  • Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11). Innehållande värdegrund, uppdrag samt mål och riktlinjer för utbildningen

  • Allmänna råd och kommentarer Kvalitet i fritidshem
    Baserat på bestämmelser i skollagen, läroplanen och FN:s barnkonventionen. Här anges fritidshemmens uppgift, förutsättningar och utgångspunkten för arbetet.

Senast granskad:
2019-01-18

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter