Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Horda skolas fritidshem
0370-37 81 68

Rektor
Elvira Zahirovic
elvira.zahirovic@edu.varnamo.se

T.f Biträdande rektor
Birgitta Petersson
birgitta.petersson@edu.varnamo.se


Horda skolas fritidshem

Horda skolas fritidshem är ett fritids med barn från F-klass upp till årskurs 6.
I Värnamo kommun skiljer man på fritidshem och fritidsklubb, där fritidsklubb är för barn som går i årskurs 3 och uppåt.

Vi arbetar utifrån läroplanens mål för fritidshemmet genom att betona det lärande som fritidshemmet möjliggör. Undervisningen i fritidshemmet ska utgå från elevens intresse, vara situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat. (LGR 11)

Ett av verksamhetens mål är även att ständigt öka barnets förmåga att klara uppgifter på egen hand samt att träna den sociala kompetensen.

Följande aktiviteter förekommer på Horda skolas fritids:

  • skapande aktiviteter
  • film
  • gympa
  • uteaktiviteter

Givetvis prioriteras den fria leken!

Vi uppmuntrar föräldrar att hälsa på oss på Horda fritidshem, ge förslag på aktiviteter samt komma på våra föräldrasammankomster. Vi hoppas på en öppen dialog kring ditt barn och vår verksamhet.

Våra öppettider är måndag till fredag kl. 06.00-17.30.

Hitta till oss

Järnvägsgatan 33, 330 18 Horda

Senast granskad:
2019-10-24

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter