Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Västhorja förskola

Stora avdelningen
0370-37 75 89

Lilla avdelningen
0370-37 80 38

Rektor
Jessica Arousell
jessica.arousell@edu.varnamo.se

Besöksadress
Lönngatan 1
331 51 Värnamo

Västhorja förskola

Västhorja förskola finns i en äldre fastighet i Västra delen av Värnamo. Trädgården är bevarad i gammal stil med stora träd och buskar som inbjuder till mycket utomhuslek. Det finns stora gräsytor, en asfalterad cykelslinga, pulkabacke och sandlåda med klätterställning och gungor.

Om oss

Västhorja förskola har en utvidgad syskongrupp med barn i åldrarna 1-6 år. På förskolan finns två förskollärartjänster och en barnskötartjänst.

Vi arbetar temainriktat och vårt arbetssätt är väl förankrat i läroplanen för förskolan.

Välkommen att besöka oss på Västhorja förskola.

Hitta till oss

Lönngatan 1, 331 51 Värnamo

Senast granskad:
2019-10-24

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter