Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Stallbackens förskola
0472-37 83 13

Rektor
Marie Sunesjö
marie.sunesjo@edu.varnamo.se

Besöksadress
Norrelundsvägen 8
331 76 Rydaholm

Stallbackens förskola

Förskolan Stallbacken öppnades januari 2018 i dagens lokaler. Förskolan ligger mitt i Rydaholm nära skolan, biblioteket och skogen. Vi är en förskola bestående av en åldersintegrerad avdelning med barn i åldrarna 1-5 år. Barnen har sin hemvist på guld- eller silversidan. På förskolan är vi i grund fem pedagoger.

Stallbackens förskola

Den dagliga verksamheten är utformad efter Skolverkets läroplan för förskolan (Lpfö) ”Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar i förskolans verksamhet”. Vi arbetar regelbundet med läroplanens mål. Verksamheten utvärderas kontinuerligt genom förskolans systematiska kvalitetsarbete.

Trygghet, tillit och glädje

Alla ska känna trygghet, tillit och glädje hos oss. Barnen ska få möjlighet att
utforska, upptäcka och utvecklas utifrån sin egen förmåga. Vi försöker skapa en
föränderlig miljö som lockar barnen till lek, kreativitet, lärande och nyfikenhet.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Genom vår plan mot diskriminering och kränkande behandling bedriver vi ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter samt förebygga trakasserier och kränkande behandling. Vi pedagoger uppmuntrar barnen att hjälpa varandra och visa hänsyn till varandra samt vår omvärld. Vi vuxna är goda förebilder i barnens livslånga lärande.

Tillsammans med er vårdnadshavare vill vi ge ert barn en bra förskoletid.

Hitta till oss

Norrelundsvägen 8, 331 76 Rydaholm

Senast granskad:
2020-02-10

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter