Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Skogsbackens förskola

Röd avdelning
0370-37 81 67

Blå avdelning
0370-37 79 73

Rektor
Helen Gustavsson
helen.gustavsson@edu.varnamo.se

Besöksadress
Gällaryd
331 74 Bor

Skogsbackens förskola

Skogsbacken förskola ligger i Gällaryd utanför Värnamo. Vi arbetar med natur, djur och hur vi människor ska vara mot varandra. Vi arbetar också mycket med rörelser och språket.

Om oss

En viktig del av dagen hos oss är barnens egen lek. Det är i leken barnen kan bearbeta sina intryck och upplevelser.

Vi har två avdelningar med barn i åldrarna 1-5 år. För att tillgodose varje barns behov delar vi ofta in barnen i små grupper, där varje barn kan komma till sin rätt.

Varje termin har vi en utvärderings- och planeringsdag för att kunna arbeta mot målen i läroplanen för förskolan och Värnamo kommuns skolplan.

Förskolan har två större arbetsrum, ett lekrum och fyra mindre rum. Personalen består av två förskollärare och tre barnskötare.

Hitta till oss

Gällaryd, 331 74 Bor

Senast granskad:
2019-10-24

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter