Dagbarnvårdare Värnamo

Ingela Andersson är kommunal dagbarnvårdare som tar emot barn upp till 12 års ålder i sitt eget hem, beläget på Vasagatan i östra delen av Värnamo centralort.

I närområdet finns fina lekplatser, natur och skogsområden som ger möjlighet till stor rörelsefrihet. På Tättingvägen finns en grupplokal dit barngruppen går ett par gånger i veckan. Lokalen ligger på Vråenområdet, cirka tio minuters gångväg från Ingelas hem.

Hos Ingela lagas mat, bakas, läses sagor, ritas och pysslas tillsammans med barnen. Varje barn ses som en tillgång och möts med respekt för den han/hon är.

Stor vikt läggs vid utevistelse i olika miljöer, där barnen inspireras till rörelse och lärande om djur och natur. Den språkliga medvetenheten stärks genom dagliga samtal, sång, musik och sagostunder.

Ingela samverkar också med områdets förskolor.

Granskad 2018-03-15
av Anna Grunditz