Dagbarnvårdare Rydaholm

Heléne Hjertberg är kommunal dagbarnvårdare i Rydaholm. Hon har arbetat som dagbarnvårdare sedan 1989 och har lång erfarenhet av dagbarn och egna barn.

Heléne samarbetar med Ryttargårdens förskola. Vid semester, sjukdom eller annan ledighet vikarierar Ryttargården för henne. 

Föräldrarsamverkan

(Lpfö 2.4 Visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer, föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal och beakta föräldrarnas synpunkter när det gäller planering och genomförande av verksamheten.)

För Heléne är den dagliga kontakten med föräldrarna vid lämning och hämtning viktig. Heléne har också sms-kontakt med föräldrarna om det är något speciellt. Föräldramöte, sommarfester, luciafester har firas tillsammans med Ryttargårdens förskola. Heléne har också egen sommarfest, drop in fika och föräldramöte.

Det är viktigt att barnen:

  • Känner sig trygga
  • Får tid för fri lek, där de kan få utlopp för sin fantasi
  • Lära sig empati
  • Är trygga i trafiken
  • Får tid att vistas i utemiljö trädgården/skogen/lekparken
  • Har en vuxen som har tid att lyssna på dem och trösta dem vid behov
  • Få röra på sig, vi gympar till mini röris, ett program som friskis och svettis gett ut

Granskad 2017-05-10
av Anna Grunditz