Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Pedagogisk omsorg, dagbarnvårdare

Pedagogisk omsorg, tidigare familjedaghem, erbjuds istället för förskola eller fritidshem och vänder sig till barn i samma åldrar (1-12 år) som de barn och elever som går i förskola eller på fritidshem.

Pedagogisk omsorg kan till exempel vara verksamhet där dagbarnvårdare tar emot barn i sitt eget hem eller olika flerfamiljslösningar. Pedagogisk omsorg kan även bedrivas i en särskild lokal.

Verksamheten ska stimulera barns utveckling och lärande och utformas så att den förbereder barnen för fortsatt lärande.

Pedagogisk omsorg kan bedrivas i kommunal eller fristående regi. 

Skillnader jämfört med förskola eller fritidshem

  • Förskolan är en skolform, fritidshem är en verksamhetsform som är ett komplement till skolan. Pedagogisk omsorg är en verksamhet som vårdnadshavare kan välja för sitt barn istället för förskola eller fritidshem.

  • Förskolan och fritidshemmet styrs av läroplaner. Förskolans läroplan ska vara vägledande för pedagogisk omsorg.

  • I förskola och fritidshem ska det finnas högskoleutbildad personal, till exempel förskollärare. I pedagogisk omsorg ska det finnas personal med utbildning eller erfarenhet av arbete med barn.

  • I förskola och fritidshem bedrivs undervisning och utbildning.

Ansök om plats

För att få plats i den pedagogiska omsorgen anmäler du ditt barn till barnomsorgskön. Ansökan görs via e-tjänsten IST förskola och fritidshem. 

Senast granskad:
2019-09-05

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter