Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Rydaholmsskolas fritidshem
0472-37 83 02

Rektor
Elvira Zahirovic
elvira.zahirovic@edu.varnamo.se

Biträdande rektor
Erik Bratt
erik.bratt@edu.varnamo.se

Rydaholms skolas fritidshem

Rydaholms skolas fritidshem har närmare 90 inskriva barn i åldrarna från F-klass och upp till årskurs 6. Fritidshemmet har för närvarande öppet måndag till fredag kl. 06.00-18.00. I Värnamo kommun skiljer man på fritidshem och fritidsklubb, där fritidsklubb är för barn som går i årskurs 3 och uppåt.

Ett av verksamhetens viktigaste mål är att ständigt öka barnets förmåga att klara uppgifter på egen hand samt att träna den sociala kompetensen.

Vi arbetar utifrån läroplanens mål för fritidshemmet genom att betona det lärande som fritidshemmet möjliggör. Undervisningen i fritidshemmet ska utgå från elevens intresse, vara situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat. (LGR 11)

Följande aktiviteter förekommer på Rydaholms fritidshem: Skapande aktiviteter, film, gympa och uteaktiviteter. Givetvis prioriteras den fria leken!

Vi uppmuntrar föräldrar att hälsa på oss, ge förslag på aktiviteter samt komma på våra föräldrasammankomster. Vi hoppas på en öppen dialog kring ditt barn och vår verksamhet.

Senast granskad:
2019-01-18

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se

 

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

 

Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo

 

Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

 

Organisationsnummer
212000-0555
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp