Kärda skolas fritidshem

På Kärda skolfritids har vi cirka 30 glada barn inskrivna. Här arbetar vi för en meningsfull och aktiv fritid med utevistelse varje dag. Den stora fina skolgården och närheten till naturen gör detta möjligt.

Granskad 2018-03-15
av Anna Grunditz