Horda skolas fritidshem

Horda skolas fritidshem är ett fritids med barn från F-klass upp till årskurs 6.

Ett av verksamhetens viktigaste mål är att ständigt öka barnets förmåga att klara uppgifter på egen hand samt att träna den sociala kompetensen. Det är viktigt att fastslå att fritidshemmet är ett komplement till hemmet.

Följande aktiviteter kan förekomma på Horda skolas fritids:

  • skapande aktiviteter
  • film
  • gympa
  • uteaktiviteter

Givetvis prioriteras den fria leken!

Vi uppmuntrar föräldrar att hälsa på oss på fritids, ge förslag på aktiviteter samt komma på våra föräldrasammankomster. Vi hoppas på en öppen dialog kring ditt barn och vår verksamhet.

Våra öppettider är för närvarande måndag till fredag kl. 06.15-17.00.

Granskad 2018-03-15
av Anna Grunditz