Enehagens skolas fritidshem

På Enehagens skola finns sex fritidshem; Boken, Linden, Lönnen och fritidsklubben Åhus.

Dagsrutiner

06.05 öppnar alla fritidshem på skolan tillsammans på Åhus. Åhus fritidsklubb ligger i källarplan i den höga skolbyggnaden med ingång från gaveln.

06.30 öppnar Lönnen och där lämnas barn som går i f-klass eller årskurs 1.

07.10 serveras frukost i matsalen.

08.00-13.00 (14.00) skoltid.

14.00-15.15 serveras mellanmål i matsalen.

16.45 (ca) stänger de andra avdelningarna och Linden F-1 är öppet till 18.30.

Granskad 2018-03-15
av Anna Grunditz