Bredaryd skolas fritidshem

I Bredaryds skola finns tre fritidshem: Kastanjebacken och Björkbackens fritidshem för år F-2 samt Almens fritidsklubb för år 3 och uppåt.

Om fritidshemmen

Fritidshemmens uppgift är att komplettera skolan, erbjuda barn omsorg, en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen.

På fritids läggs tyngden på social kompetens, identitetsutveckling och känslomässig utveckling. Vi arbetar även med svenska, matte och de andra skolämnena i fritidsverksamheten.

Almens fritidsklubb

Vi finns på andra våningen på Bredaryds skola. Hos oss är eleverna delaktiga i vårt planeringsarbete för att kunna påverka att deras egen fritid blir meningsfull. Aktiviteterna kan vara utflykter, att gå till gympasalen, gemensamma lekar, skapande aktiviteter eller spa. Barn och vuxna utvärderar alla aktiviteter samt hela veckan med metoden ”tummen” enligt äventyrspedagogiken.

Vi har också egen vald aktivitet, som vi kallar för EVA. Där får eleverna själva välja aktivitet inne eller ute på fritids. Här är det viktigt att eleverna tar ett eget ansvar för att alla trivs och mår bra och tar ett gemensamt ansvar för fritids miljö och saker.

Björkbackens/Kastanjebackens fritidshem

Björkbacken och Kastanjebacken är fritidshem för årskurs F-2.

Vi lägger stor vikt vid att skapa trygghet i grupperna. Eleverna ska utveckla en positiv självbild och formas till självständiga individer. Verksamheten erbjuder både styrda aktiviteter och egna valda aktiviteter för att ge eleverna en meningsfull fritid och möjlighet till rekreation.

Vi samverkar mellan avdelningarna, med förskola, skola och hemmet genom olika informationskanaler samt möten.

Vi utgår från våra styrdokument, lokala mål och elevernas behov och intressen.

Samverkan

Föräldrar är alltid välkomna till oss på fritids.

Tänk på att lämning och hämtning av ditt barn ger ett bra tillfälle att utbyta information med personalen.   

Granskad 2018-03-15
av Anna Grunditz