Fritidshem

På morgonen innan skolan och på eftermiddagen när skolan är slut har ditt barn möjlighet att gå på fritidshem.

Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från sex års ålder till och med vårterminen det år de fyller 13 år. Fritidshemmen ska komplettera skolan och ska stimulera elevens utveckling och lärande.

Fritidshemmen är öppna hela året såväl skoldagar som lov- och studiedagar. De dagliga öppettiderna anpassas till föräldrarnas arbete eller studier och till elevernas behov.

Värnamo kommuns fritidshem är integrerade med våra grundskolor.

Fristående fritidshem

I Värnamo kommun finns tre fristående fritidshem som bedrivs av enskilda huvudmän. Du ansöker om plats i fristående fritidshem via Värnamo kommuns e-tjänst IST förskola och fritidshem.

Fritidshem i Värnamo kommun fördelade på ort

Fritidshem i Bor

Borbackaskolans fritidshem

Nangijala, fristående

Fritidshem i Bredaryd

Bredaryds skolas fritidshem

Fritidshem i Forsheda

Hanahöjskolans fritidshem

Fritidshem i Fryele

Fryele skolas fritidshem

Fritidshem i Gällaryd

Gällaryds skolas fritidshem

Fritidshem i Horda

Horda skolas fritidshem

Fritidshem i Hånger

Hånger skolas fritidshem

Fritidshem i Kärda

Kärda skolas fritidshem

Fritidshem i Lanna

Lindens fritidshem

Fritidshem i Rydaholm

Rydaholms skolas fritidshem

Fritidshem i Tånnö

Skalmans hus, fristående

Fritidshem i Värnamo

Enehagens skolas fritidshem

Mossleskolans fritidshem

Rörstorpsskolans fritidshem

Trälleborgskolans fritidshem

Fritidshem i Åminne

Å-mini fritidshem, fristående

Granskad 2018-05-15
av Anna Grunditz