Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Solstrålens förskola
0370-37 71 46

Förskolechef
Sabina Granviken
sabina.m.granviken@edu.varnamo.se

Besöksadress
Skolgatan, Kärda
331 95 Värnamo

Solstrålens förskola

Solstrålens förskola öppnade 2006 och har sina lokaler i Kärda skola. Förskolan har barn i åldrarna 1-6 år. Leken har en central plats i vår verksamhet. Då får barnen tillfälle att utvecklas och lära i det sociala samspelet. Varje dag ger vi möjligheter till lek och skapande arbete både ute och inne.

Om oss

Vår målsättning är att:

  • barnen skall känna sig välkomna och trygga.
  • barnen skall ha roligt och ha inflytande över sin dag.
  • föräldrarna skall känna sig trygga när de lämnar sina barn hos oss.

På Solstrålens förskola arbetar fyra pedagoger och vårt arbete utgår från förskolans läroplan. Vi vill ge barnen en stimulerande miljö för lek och lärande. Ett sätt att dokumentera sker genom portfolio där barnens utveckling och lärande blir tydligt. Portfolion följer barnet under hela dess förskoletid.

För att kunna arbeta utifrån barnens intresse och utveckling delar vi ofta in barnen i mindre grupper och arbetar med olika projekt. Där kommer vi utforska olika teman tillsammans med barnen med hjälp av olika spännande experiment.

För att stimulera barnens språk och kommunikation sjunger, ramsar och läser vi böcker dagligen. Vi använder TSS= tecken som stöd.  Vi har ”Veckans tecken”, det är tecken som för barnen är naturliga och konkreta att använda och handlar om deras vardag i förskolan.

Varje dag ger också vi utrymme för skapande verksamhet såsom måla, rita, lek med lera, sy- väv- och pärl- arbeten.

Vi har tillgång till skolans gymnastiksal några gånger i veckan. Vid dessa tillfällen lägger vi fokus på att träna motorik och kroppsuppfattning.

Närheten till skogen gör att vi regelbundet går dit. Här upplever barnen naturen med alla sina sinnen och får röra sig på ett naturligt sätt.

Samverkan

Vid ett flertal tillfällen under året har vi föräldrasamverkan i form av föräldramöte, luciafirande, vårfest mm. Utvecklingssamtal erbjuds varje termin.

Kvalitetsarbete

För att säkerställa verksamheten görs pedagogiska planeringar som reflekteras och analyseras på de återkommande analysdagarna. Vår plan mot diskriminering och kränkande behandling revideras årligen. 

Hitta till oss

Skolgatan, Kärda, 331 95 Värnamo

Senast granskad:
2018-11-22

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se

 

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

 

Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo

 

Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

 

Organisationsnummer
212000-0555
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp