Snäckans förskola

Snäckans förskola ligger i Gröndalsområdet och har en teknisk och naturvetenskaplig profil. Vi tycker att det är viktigt att barnen tidigt får prova på teknik och att de får förståelse och kunskap om djur och natur. Vi har en utvidgad syskonavdelning med barn i åldern 1-6 år.

Om oss

Vi arbetar utifrån förskolans läroplan som säger att förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar.

Naturvetenskap

På Snäckan vill vi att barnen ska komma i kontakt med naturvetenskap tidigt, på ett så positivt sätt som möjligt.

I förskolans läroplan står det att förskolan ska sträva efter att ge alla barn förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp, för enkla naturvetenskapliga fenomen och att barnen får lära sig om växter och djur.

Så här arbetar vi med naturvetenskap:

 • Vi vistas ute i naturen
 • Vi upptäcker och använder våra sinnen
 • Vi lär oss om djur och växter
 • Vi experimenterar med växter och odlingar
 • Vi källsorterar
 • Vi tar tillvara på naturens skafferi
 • Vi lagar mat ute
 • Vi arbetar med återvinning
 • Vi har utematematik
 • Vi följer årstidens växlingar i naturen

Teknik

Vi på snäckan tycker att det är viktigt att så tidigt som möjligt låta barnen konkret pröva på teknik, med vägledning av vuxna. Genom att både flickor och pojkar tidigt får komma i kontakt med teknik, så ökar troligtvis intresset för teknik och naturvetenskap.

I förskolans läroplan står det att barnen ska få möjlighet att utveckla sin förmåga att iaktta och reflektera.

Så här arbetar vi med teknik:      

 • Vi experimenterar
 • Vi uppfinner    
 • Vi har teknikdagar 
 • Vi använder olika tekniker och material i skapande och bygglek
 • Vi uppmuntrar varandra till egna idéer och uppfinningar

Det viktiga är inte resultatet utan vägen dit!

Granskad 2017-04-26
av Anna Grunditz