Ryttargårdens förskola, Rydaholm

Ryttargårdens förskola

Ryttargårdens förskola ligger i utkanten av Rydaholm med egen gård och lekplats. Vi har rutschkanor, klätterställning, lekstuga och gungor. En del av gården är "naturtomt" med en kulle och ett skogsområde, vilket ger större utmaningar för grovmotoriken.

Om oss

Vi tycker det är viktigt att barn lär på olika sätt och av varandra. Vi tar hänsyn till barnens tankar och idéer och ger dem därmed inflytande.

I vår verksamhet prioriterar vi språkutveckling, som är en grund för lärande. Vi arbetar till viss del med tecken och bilder för att förstärka barnens språkinlärning. Barnens lek ges stort utrymme, den är viktig för att barnen ska utveckla sin fantasi, initiativförmåga och empati.

För att synliggöra vår verksamhet och barnens utveckling och lärande dokumenterar vi med hjälp av bilder och texter.

Förskolan har två avdelningar, Draken för de äldre barnen och Trollet för de yngre. På så sätt kan lokaler och material bättre anpassas efter barnens ålder och intressen. Vi förändrar vår miljö kontinuerligt.

På förskolan arbetar förskollärare, barnskötare och kock. Områdets dagbarnvårdare är knuten till vår förskola.

Vill ni veta mer är ni välkomna att kontakta eller besöka oss. Ring gärna innan.​

Granskad 2018-03-13
av Anna Grunditz