Rönnens förskola, Bredaryd

Rönnens förskola

Rönnens förskola i Bredaryd har en avdelning med barn i åldrarna 1-5 år. Vi har en stor och härlig tomt med en stor, överbyggd altan och naturen och skogen finns runt knuten.

Hos oss ges barnen stora möjligheter att själva påverka innehållet i verksamheten. 

Om oss

Utifrån förskolans uppdrag ur läroplanen utgår vi från varje barns erfarenhet och utvecklingsnivå. För oss är leken det viktigaste för att barnen ska förstå sin omvärld. I leken prövar barnet sina erfarenheter och upplevelser och vi ser det enskilda barnets intresse och utveckling.

Genom att använda oss av digitala foton, intervjuer och observationer dokumenterar vi barnens utveckling. På så vis synliggör vi barnens lärande.

Vi är ett sammansvetsat arbetslag med ett öppet, flexibelt och tillåtande arbets- och förhållninngssätt. Verksamhetens grunder är bemötande och värderingar och de är väl genomdiskuterade. Matematik, naturvetenskap och teknik är ämnen som genomsyrar vår verksamhet.

På Rönnen arbetar tre pedagoger (två förskollärare och en barnskötare) med lång erfarenhet av arbete inom förskoleverksamheten. Här finns också en ateljerista och en specialpedagog knutna till verksamheten. En lokalvårdare arbetar hos oss två dagar i veckan. Maten tillagas tillagas av kocken på Jannelunds förskola.

Ateljén

Rönnens, Lindens och Jannelunds förskolor har en gemensam ateljé på Jannelund. I ateljén arbetar Carin Hansson en heltidsanställd förskollärare med inriktning skapande verksamhet, drama och musik.

Mer om AteljénPDF

Granskad 2018-01-04
av Anna Grunditz