Nylunds förskola

Nylunds förskola består av tre avdelningar och vi arbetar åldersindelat. Förskolan är placerad i ett villaområde i östra delen av Värnamo. Vi har en stor och fin inhägnad gård med möjligheter till oändliga aktiviteter.

Om oss

På Nylunds Förskola ska det vara roligt, tryggt och lärorikt för alla barn, och leken har stor betydelse. Vi vill tillsammans med barnen upptäcka, utforska och undersöka.

Skola för hållbar utveckling

Nylunds förskola är en certifierad "Skola för hållbar utveckling".

En Skola för hållbar utveckling jobbar med ett helhetsgrepp runt frågor som rör hållbar utveckling. Det handlar om att integrera frågeställningar runt miljö, sociala och ekonomiska frågor i undervisningen, att göra barn och ungdomar delaktiga i lärprocessen och att förbereda dem för framtiden.

De verksamheter som uppvisar kontinuitet i detta arbete med tydlig koppling till styrdokumenten uppfyller också kraven för att få utmärkelsen Skola för hållbar utveckling.

Skola för hållbar utveckling på Skolverkets hemsidalänk till annan webbplats

 

Nylunds förskola, skola för hållbar utveckling

Granskad 2018-03-15
av Anna Grunditz