Hånger förskola

Hånger förskola

På Hånger förskola ges den fria leken stort utrymme och vi är ofta ute flera gånger varje dag. Området runt omkring bjuder på närhet till natur och lantbruk men också gångavstånd till skolan där vi har tillgång till gymnastiksal.

Om oss

Hånger förskola är byggd 1991, och består av två avdelningar, Hönan och Tuppen. Öppning och stängning sker på avd Tuppen, så alla barn känner all personal, detta ger trygghet. Vid öppning och stängning samarbetar vi med Fritids som hjälper till med öppning och stängning på förskolan. Vi får middagsmaten från Hånger skola, som är ett ”litet” tillagningskök.

På förskolan arbetar förskollärare och barnskötare tillsammans i arbetslag. Arbetet är utformat efter förskolans läroplan. Vi arbetar med portfolio och arbetar temainriktat, månadsvis, där vi tar stor hänsyn till barnens intressen. Vi går till gymnastiksalen ofta och där står barnens rörelseglädje i fokus.

En oerhört viktig del för oss är den fria leken. Där lär sig barn mycket i samspel med varandra, empati, språk, samarbete, logiskt tänkande, motorik, fantasi och GLÄDJE.

Samverkan

Vi har ett nära samarbete med fritidshem och skola och har en väl genomtänkt överskolning till förskoleklass/fritidshem.

 

Granskad 2018-03-13
av Anna Grunditz