Ekbackens förskola

Ekbackens Förskola är en Reggio Emilia-inspirerad förskola som öppnades 1989. Vi finns i stadsdelen Västhorja och vi har tre åldersindelade avdelningar.

Om oss

  • Vi arbetar med utveckling av verksamheten enligt Reggio Emilias filosofi.
  • Vi försöker skapa en miljö som lockar barnen till lek, kreativitet och nyfikenhet. Vi lägger stor vikt vid inskolningen, då vi tillsammans med föräldrarna skapar en god förutsättning till trygghet. Detta ger en bra start för fortsatt samarbete.
  • Vi tror att barn är kompetenta och genom dokumentationer lyfter vi fram barnens läroprocesser.
  • Vi vuxna har ett förhållningssätt där vi är lyssnande, frågande och medforskande. Vi uppmuntrar barnen att hjälpa varandra, visa hänsyn och vara aktsamma om våra saker. Vi vuxna är goda förebilder i barnens livslånga lärande.

Vill du se hur vi har det ? Du som förälder är välkommen på besök på onsdagar ojämna veckor kl. 16.00-16.30. Ring i förväg så vi vet att du kommer.                               

Granskad 2018-05-16
av Anna Grunditz