Biets förskola, Värnamo

Biets förskola

Biets förskola består av en avdelning för barn mellan 1-5 år. Vår förskola har en bra planlösning med ljusa och trivsamma rum som är anpassade för förskoleverksamhet. Vi har två fina innergårdar och nära till skog och natur, något som vi flitigt utnyttjar i vår verksamhet.

Om oss

På framsidan av förskolan finns en inhägnad sandlåda och "cykelvägar" för de minsta barnen. Där finns också en lekplats med gungor och klätterställning, som vi delar med de boende i området. Förskolans baksida är en inhägnad gård med bland annat gräsmatta, lekhus och sandlåda.

Vi strävar efter att alla barn ska känna sig trygga och få en god självbild, genom att lyssna på barnet och på så vis respektera barnets åsikter. Vi ger leken stort utrymme. Genom leken utvecklar barnet språket, fantasin, hänsynstagande, ansvar och sin motorik. Vi vill ge barnet ett naturligt förhållningssätt till natur och miljö och vi vistas därför mycket utomhus både på vår gård och i skogen.

Samverkan

Den första kontakten knyter vi under inskolningen som tar ca 14 dagar. Den dagliga kontakten vid lämning och hämtning av barnet anser vi vara väldigt viktig.

På hösten har vi föräldraträff. Gemensamma familjefester ordnar vi vid jul- och sommartid.

Utvecklingssamtal för det enskilda barnet har vi en gång per år, på vårterminen, men även oftare om någon önskar.

 

Granskad 2018-01-04
av Anna Grunditz