Ängens förskola

Ängens förskola ligger mitt i centrum av Värnamo. Vår inriktning är "rörelse och hälsa" och vi är mycket ute, där vi "leker och lär". Vi vill ge barnen en trygg och harmonisk tillvaro där tid för lek och språklig medvetenhet prioriteras.

Om oss

Förskolans inriktning "rörelse och hälsa" finns med oss i all vår verksamhet. Stor vikt läggs på utevistelse, och vi lär oss matematik, djur och natur, miljö och trädgårdsarbete genom lek och aktivitet.

Vi har tre avdelningar:

  • Prästkragen för barn i åldrarna 1-2,5 år
  • Blåklockan för barn i åldrarna 2,5-4 år
  • Smörblomman för barn i åldrarna 4-6 år

Granskad 2018-03-15
av Anna Grunditz