Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Vanliga frågor och svar om avgiftskontrollen

Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren om avgiftskontrollen.

Varför gör ni den här avgiftskontrollen?

Vårdnadshavare har ansvar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållanden, så att avgiften för förskola/fritidshem för hushållet blir rätt. Avgiften grundas på hushållets totala inkomst, oavsett om det finns gemensamma barn eller inte. Vi vill med kontrollen följa upp att alla betalat rätt avgift. Det är en rättvise- och trygghetsfråga att familjer behandlas lika och betalar avgift enligt den taxa som gäller. Det är lika viktigt att betala tillbaka som att kräva in pengar.

Hur har kontrollen gått till?

Vi hämtar uppgifter från Skatteverket om årsinkomsterna för 2016. Sedan delar vi din årsinkomst med 12, och får fram en beräknad månadsinkomst. Den jämförs sedan med den inkomstuppgift du lämnat till kommunen. Om de beloppen inte är lika, betyder det att avgiften varit för hög eller för låg. Då räknar vi om avgiften, och får fram vilket belopp du skulle ha betalat. Belopp mindre än 600 kr för hela 2016 kommer inte att faktureras eller återbetalas.

Vilka politiska beslut har fattats om avgiftskontrollen?

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 2013-06-19 fattades beslut om att införa avgiftskontroll.

Varför kan jag bli tvungen att betala?

Barnomsorgsavgiften som du betalar till Värnamo kommun är en preliminär avgift. Det betyder att vi beräknar avgiften med hjälp av uppgifter som du lämnat till Värnamo kommun. Din slutliga avgift bestäms dock i efterhand när taxeringen är klar för det kalenderår som du betalade den preliminära avgiften för. Hade du högre inkomster än de du lämnat in blir du betalningsskyldig. För avvikelse under 600 kr på årsbasis genomförs ingen efterdebitering.

Vad har blivit fel när jag måste betala tillbaka pengar?

Det vanligaste felet är att du inte lämnat en aktuell inkomstuppgift till
placeringsassistenterna. En annan vanlig orsak till att det blir fel är att man inte räknat med allt som är skattepliktigt i månadsinkomsten. Många räkningsmottagare har inte angett sina familjeförhållanden enligt de regler vi har. Den gemensamma inkomsten för gifta eller sammanboende utgör underlag för avgiften, även om den personen inte är förälder till ditt barn.

Varför får jag pengar tillbaka?

Om det visar sig att du hade lägre inkomster än de du lämnat in till Värnamo kommun, får du pengar tillbaka. För avvikelse under 600 kr på årsbasis genomförs ingen återbetalning.

I de fall där personer har oreglerade skulder hos Värnamo kommun kommer återbetalningen att justeras gentemot skuldbeloppet.

Varför kontrollerar ni mot 2016, så långt bakåt i tiden?

Vi har inte tillgång till Skatteverkets uppgifter tidigare. Deras uppgifter bygger på vad du deklarerade i maj 2017. Det tar sedan tid innan den slutliga taxeringen är klar hos Skatteverket. Vi behöver också tid för att kontrollera våra egna uppgifter. Det finns familjer som redan under 2016 eller en bit in på 2017 fått justeringar av avgiften, i samråd med sin placeringsassistent. De uppgifterna finns i ekonomisystemet, och dessa samkörs med avgiftskontrollen.

Uppdateras inte min inkomst automatiskt?

Nej. Vårdnadshavare har ansvar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållande. Detta för att hushållets avgift för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem ska bli rätt.

Jag ska få pengar tillbaka, men kan ni inte dra av det på nästa vanliga räkning?

Vi kan tyvärr inte koppla ihop belopp från avgiftskontrollen med den vanliga avgiften för förskola och fritidshem på grund av tekniska skäl. Det är inte heller säkert att familjebilden är densamma nu som den var 2016.

När får jag min faktura?

Vi kommer att fakturera i olika omgångar. Kontrollen har genomförts utifrån fakturamottagarens (inte barnets) födelsemånad. De första som får fakturor är de fakturamottagare som har födelsemånad i januari och februari.

Fakturan kan inte stämma, hur gör jag?

Eventuella anmärkningar mot fakturan bör göras inom åtta dagar från fakturans mottagande. Detta görs skriftligen via webbformuläret på hemsidan. Uppge ditt namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress. Ange fakturanummer, datum och belopp på den faktura som avses. Ange vad du anser inte stämmer med fakturan.

Jag är inte nöjd med det underlag som finns på fakturan, kan jag få ett mer detaljerat underlag?

Du kan beställa hem ett mer detaljerat underlag. Fyll i ditt önskemål via webbformuläret eller ring avgiftskontrollen, tel 0370-37 80 80 så skickar vi ett mer detaljerat underlag till dig.

Hur snabbt ska jag betala fakturan?

Fakturan ska betalas inom 60 dagar.

Vad händer om jag inte kan betala fakturan i tid?

Vår kommun har valt att inte tillämpa avstängningsrutinen i samband med avgiftskontrollen. Det betyder att ditt barn har kvar sin barnomsorgsplats. Däremot går en obetald faktura direkt till inkasso utan påminnelse.

Jag kan inte betala min faktura, vart ska jag vända mig?

Om du inte kan betala hela fakturan på en gång, finns det en eventuell möjlighet att lägga upp en avbetalningsplan. Fyll i webbformuläret på hemsidan eller ring Värnamo kommuns ekonomiavdelning tel. 0370-37 71 33.

Tillkommer det avgifter vid en avbetalningsplan?

Ja, det tillkommer sedvanliga räntor och uppläggningskostnader.

Vad räknas som inkomst?

Med inkomst menas alla pengar som ni betalar skatt på, exempelvis inkomst av tjänst (inklusive OB-tillägg och övertid), föräldrapenning, sjukpenning med mera.

Vi har separerat. Vem ska betala fakturan?

Bodde ni ihop under det aktuella året så har ni båda ansvar för att fakturan betalas.

Jag har kontaktat er, men inte fått något svar. Varför inte?

Vi har en mycket hög arbetsbelastning under den period som fakturorna går ut. Vi hanterar ärendena i den ordning de kommer in till oss. Det kan också vara svårt att nå oss på telefon under denna period. Därför finns det även möjlighet att kontakta oss via webbformuläret på hemsidan. Ditt ärende skickas då till en av våra handläggare.

Senast granskad:
2018-08-02

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se

 

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

 

Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo

 

Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

 

Organisationsnummer
212000-0555
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp