Värnamo kommun logotyp

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Avgifter och regler

För barn som är placerade på förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet tas en månadsavgift ut 12 månader per år. Det vill säga även under semester och annan ledighet.

Avgiften grundas på familjens gemensamma bruttoinkomst/år. Högsta avgiftsgrundande inkomst är 46 080 kr/mån. Avgiften för placeringen gäller oavsett vilken omsorgstid barnet har i verksamheten.

Anmäl ändrad inkomst

Alla som har barn i barnomsorgen är skyldiga att anmäla hushållets avgiftsgrundande inkomst till barn- och utbildningsförvaltningen.

Anmälan om inkomst ska göras:

  • När barnet börjar i barnomsorgen
  • När hushållets inkomst ändras
  • När hushållets sammansättning ändras, t ex vid separation eller nytt samboende
  • Efter begäran från kommunen

Det är mycket viktigt att du alltid lämnar rätt uppgifter om inkomst, även om du tjänar mer än beloppet för maxtaxa, för att du ska fortsätta att betala rätt avgift. Ändrar du inte din inkomstuppgift kan du komma att betala för lite i avgift och du får då betala i efterhand när vi genomför avgiftskontrollen.

Du anmäler ändrad inkomst i e-tjänsten IST förskola och fritidshem. Vid förändrade familjeförhållanden ska detta anmälas till kommunens placeringsassistenter.

Avgiftsnivåer från och med 1 januari 2018

Avgiftsnivåer från och med 1 januari 2018

Förskola/pedagogisk omsorg


Barn 1:

3% av inkomsten (högst 1 382 kr/mån)

Barn 2:

2% av inkomsten (högst 922 kr/mån)

Barn 3:

1% av inkomsten (högst 461 kr/mån)

Barn 4:

Ingen avgift tas utAvgift för allmän förskola

 

Barn 1:

2,242% av inkomsten (högst 1 033 kr/mån)

Barn 2:

1,495% av inkomsten (högst 689 kr/mån)

Barn 3:

0,747% av inkomsten (högst 344 kr/mån)

Barn 4:

Ingen avgift tas utAvgift för fritidshem/pedagogisk omsorg


Barn 1:

2% av inkomsten (högst 922 kr/mån)

Barn 2:

1% av inkomsten (högst 461 kr/mån)

Barn 3:

1% av inkomsten (högst 461 kr/mån)

Barn 4:

ingen avgift tas ut

Endast skollovsplats

För skollovsplats avsedd för barn i behov av omsorg endast på lovdagar och studiedagar. För skollovsplatser uttages tre månadsavgifter per år. Avgiften fördelas och debiteras på tolv månader/år. Avgiften beräknas på samma sätt som för fritidshem eller pedagogisk verksamhet.

Ytterligare information om avgifter och regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem hittar du i tillämpningsreglerna.

Arbetssökande eller föräldraledig

Arbetssökande och föräldraledigas barn har rätt från ett års ålder till plats i förskola. Barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga skall erbjudas plats tre timmar per dag eller 15 timmar per vecka. Timmarna bör fördelas jämt över veckans dagar.

Senast granskad:
2018-09-10

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se

 

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

 

Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo

 

Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

 

Organisationsnummer
212000-0555
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp