Värnamo kommuns logotyp

Att börja förskolan

Välkommen till förskolan!

Pigg kille

Allmän information till dig med barn som ska börja på förskola

Alla ärenden gällande barnomsorg hanteras i vår e-tjänst IST-förskola. För att få information om erbjudande av plats och schema måste du lämna din e-postadress och telefonnummer i e-tjänsten. Du loggar in i IST-förskola med e-legitimation. Du kommer till IST-förskola via: barnomsorg.varnamo.se

Målsättning

Vårt arbete med barnen utgår från skollagen, läro- planen för förskolan och våra lokala arbetsplaner. Barn och vårdnadshavare ska trivas och känna trygghet. Vi skapar förutsättningar att barn utveck- las i sin egen takt och efter sina egna förutsättningar. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Förskolan erbjuder en utbildning med undervisningstillfällen under målsättning.

Introduktion

En introduktion pågår i ca 2 veckor. Det sker genom en överenskommelse mellan vårdnadshavare och förskolepersonal. Våra förskolor använder föräldraaktiv introduktion, vilket innebär att vårdnadshavare är delaktiga första tiden på förskolan och sedan tillgängliga resterande dagar.

Man betalar barnomsorgsavgift från och med första inskolningsdagen.

Frånvaro, sjukdom eller ledighet

Meddela alltid oss på förskolan vid all frånvaro, till exempel sjukdom, semester eller annan ledighet. Om barnet är sjukt ska det inte vara på förskolan. Lämna inte barnet för tidigt efter sjukdom, då sjukdomar lätt sprids vidare mellan barnen. Låt ert barn också få en feberfri dag hemma utan febernedsättande medel, innan barnet kommer tillbaka till förskolan. Vi utgår alltid från socialstyrelsen samt 1177:s rekommendationer. Det är barnets allmäntillstånd som avgör om barnet orkar vistas på förskolan.

Barnet ska kunna orka delta i förskolans ordinarie verksamhet, även utevistelse. Meddela förskolan innan ditt barn kommer tillbaka till förskolan efter frånvaro.

Magsjuka har stor smittspridning och en del är särskilt känsliga för detta, därför gäl- ler särskilda regler för denna sjukdom. Vi sätter upp information på förskolan när det förekommer magsjuka på förskolan, för att minimera smittspridning.

Sommar- och juluppehåll, klämdagar och kvalitetsdagar

Vid sommar- och juluppehåll samt klämdagar samarbetar enheterna. Ni kan erbjudas barnomsorg på en annan förskola än den ordinarie, där pedagoger från olika enheter och/eller vikarie finns tillgängligt.

Under läsåret har förskolan fyra heldagar där pedagogerna planerar och utvecklar verksamheten. Vi är tacksamma om ni så långt det är möjligt kan ordna barnomsorg på annat sätt dessa dagar.

Vi informerar er om detta i god tid och kommer att efterfråga hur ert barnomsorgsbehov ser ut. Vänligen respektera de datum för sista inlämning av tider under dessa dagar.

Klädsel

Vi är ute i alla väder och ert barn behöver därför extra ombyteskläder, stövlar samt regnkläder
(kläder efter väder). Märk kläderna med namn för att underlätta för oss alla. Tänk även på att ha oömma kläder, som barnen har möjlighet att leka och utforska i utan att behöva oroa sig.

Blöjor

Om ditt barn använder blöjor måste ni ta med det. Vi meddelar er när det är dags att fylla på. Tänk på att när barnet håller på att sluta med blöjor kan det behövas mer extrakläder.

Födelsedagar

Vi gillar födelsedagar, men följer livsmedelsverkets rekommendationer därför är det inte tillåtet att bjuda på fika eller liknande vid födelsedagar. Ni får gärna ordna
barnkalas, men inte distribuera inbjudan på förskolan.

Ansvarsfrågan

Förskolans ansvar för barnet, börjar när barnet lämnas och ert ansvar tar vid när barnet hämtas. Ta alltid kontakt med en pedagog när ni lämnar eller hämtar ert barn.

Leksaker

På förskolan finns det gott om leksaker och material för barn i alla åldrar. Därför ber vi er att lämna egna leksaker hemma då de lätt kan försvinna eller gå sönder. Undantag är nappar, gosefilt eller kramdjur som barnet behöver vid behov, tänk på att namnmärka dessa.

Hälsodeklaration; Mitt barn

När ert barn börjar förskolan fyller ni i en hälsodeklaration; Mitt barn som gås igenom tillsammans med en pedagog. Det är viktigt att ni informera pedagogerna om ert barn har behov som vi måste ta särskild hänsyn till, till exempel allergi. Vi är inte medicinskt utbildade, men behöver ditt barn medicin som läkare har ordinerat ska en särskild delegeringsblankett fyllas i för att vi ska få tillåtelse att ge läkemedel. Om ert barn behöver gå på till exempel penicillin kan ni be om att få dosering som ges 2 gånger/dag, så ni som vårdnadshavare kan ge det före och efter förskolans vistelsetid, detta görs så långt det är möjligt.

Måltider på förskolan

Vi tycker att dagens måltider ska vara en trevlig upplevelse i en trygg miljö så att alla barn kan äta i lugn och ro. Måltiden ska ge goda vardagsrutiner och lära barn att, steg för steg, börja äta en allsidig och varierad kost. På förskolan serverar vi barnen frukost, lunch och mellanmål utifrån livsmedelsverkets rekommendationer. Maten som serveras i förskolan ska till största möjlighet vara närproducerad, svensk och/eller ekologisk.

Vila på förskolan

Förskolan ska erbjuda barnen en god miljö och en väl avvägd dagsrytm med både vila och aktiviteter som är anpassade efter deras behov och vistelsetid.

Samtal

Vi bjuder in er till utvecklingssamtal minst en gång om året. Vi pratar om barnets
trivsel, utveckling, lärande och vad barnet gör på förskolan. Vid behov har ni alltid rätt att önska ytterligare samtal.

Fotografering/dokumentation

I förskolans uppdrag ligger det att synliggöra lärandeprocesser, det gör vi genom att dokumentera barnens lärande på olika sätt. Bilderna/filmerna använder vi för att visa vad som sker, barnens intressen och deras utveckling i kvalitetssyfte. Om vi ska publicera en bild på ert barn i ett annat sammanhang, exempelvis på hemsidan, måste vi ha ert samtycke till detta, i enlighet med GDPR. Ni har alltid rätt att när som helst dra tillbaka ert medgivande. Vi är måna om att skydda våra barn därför är det inte tillåtet att ni som vårdnadshavare fotograferar eller filmar på förskolan vid exempelvis inskolning eller luciaframträdande.

Vistelsetid

Den tid barnet får vara på förskolan utgår från kommunens tillämpningsregler. I de ingår regler kring arbetstid, studier, lämna som arbetslös eller föräldraledig, allmän förskola samt lämnings- ­och hämtningstid. Tillämpningsreglerna finns på PDF
www.varnamo.se utbildning & barnomsorg under fliken barnomsorg.PDF Det är du som vårdnadshavare som ansvarar för att rätt schema finns registrerat på IST-förskola och att uppdatering görs vid förändring. Nytt schema ska registreras i så god tid som möjligt, för att fakturan ska bli rätt. Glöm inte att meddela även förskolan vid ändring av schema.

Enkäter

En gång om året genomför Värnamo kommun en enkätundersökning, där ni har möjlighet att vara delaktiga i utvärdering av verksamheten. Det ligger bland annat till grund för förskolans kvalitetsarbete. Vi är mycket tacksamma om ni fyller i den så att vi kan bli bättre. Har ni inte möjlighet att göra enkäten hemma kan ni låna utrustning på förskolan.

glad kille
glad tjej
glad tjej