Ansök eller säg upp plats

Du ansöker om plats i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg via vår e-tjänst IST förskola och fritidshem. Du kan även kontakta våra placeringsassistenter.

Du som redan har plats i kommunens barnomsorg kan använda e-tjänsten för att lämna in schematider, ange inkomstuppgifter samt ändra personuppgifter så som e-post, adress och ändrade familjeförhållanden. Du säger även upp platsen med hjälp av e-tjänsten.

Platsgaranti inom tre månader

Du kan ansöka om plats när barnet har fått ett personnummer. Barnet måste ha fyllt ett år då platsen erhålls. Vi har platsgaranti inom tre månader vilket innebär att barnet är garanterat en plats inom denna tid. Barnet placeras efter önskemål i den mån det finns plats. Om det inte finns plats där du önskar, blir du erbjuden ett annat alternativ.

Uppsägning av plats

Vårdnadshavarens uppsägningstid är två månader från det att ansökan inkommit. Avgift betalas under uppsägningstiden oavsett om platsen nyttjas eller inte. Du säger upp din plats med hjälp av vår e-tjänst eller genom att kontakta våra placeringsassistenter.

Ansökan om barnomsorg i fristående regi

Ansökan om plats i förskola eller pedagogisk omsorg i fristående regi görs också via kommunens e-tjänst IST Förskola eller via placeringsassistenterna.

Granskad 2018-03-12
av Anna Grunditz