Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Allmän förskola

Alla barn har rätt till allmän förskola från höstterminen det år de fyller tre år.

Allmän förskola erbjuds alla barn från och med höstterminen det år de fyller tre år – till och med fem år och bedrivs inom den vanliga förskoleverksamheten.

Reducerad avgift allmän förskola

Om du inte har en avgiftsfri allmän förskoleplats men har barn i åldern 3-5 år får en reducering av barnomsorgsavgiften, motsvarande 2,242 procent av bruttoinkomsten (dock högst 1 105 kronor/månad). Reduceringen av avgiften sker automatiskt och utan att ni behöver ansöka om det.

Avgiftsfri allmän förskola

Om du vill ansöka om eller säga upp avgiftsfri allmän förskola ska du anmäla ändringen via vår e-tjänst IST förskola och fritidshem.

För ansökningar som kommer innan den 15:e, sker avgiftsförändringen nästkommande månad. För ansökningar som kommer in efter den 15:e, sker avgiftsförändringen två månader efter. Tänk på att lämna in ansökan senast 15 juni, för att få en avgiftsfri placering i augusti. Placeringen gäller inte under lov­ och studiedagar. Det är respektive rektor på förskolan som bestämmer vilka tider barnet får vara på förskolan.

Arbetssökande eller föräldraledig

Arbetssökande och föräldraledigas barn har rätt från ett års ålder till plats i förskola. Barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga ska erbjudas plats tre timmar per dag eller 15 timmar per vecka. Timmarna bör fördelas jämt över veckans dagar.

Vårdnadshavare som blir sjukskrivna och som har barn i barnomsorgen behåller sin rätt till barnomsorg. Avgift betalas enligt vanlig taxa. Samma regler gäller vid graviditetspenning.

Senast granskad:
2019-12-17

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter