Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Förskolan är en egen skolform för barn mellan 1 och 5 år, med en egen läroplan. I förskolan läggs grunden för det livslånga lärandet.

Förskolans verksamhet ska förbereda barn för deras framtida skolgång med en inriktning mot bland annat socialt samspel, värdegrund, språk, matematik och naturvetenskap.

Värnamo kommuns förskoleverksamhet bedrivs i förskola och i pedagogisk omsorg.

Förskolor och fritidshem är öppna mellan klockan 06.30 och 18.30 på vardagar.

Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskolan och verksamheten bedrivs i de flesta fall i dagbarnvårdarens eget hem. Verksamheten ska stimulera barns utveckling och lärande, samt utformas så att den förbereder barnen för fortsatt lärande. Förskolans läroplan är vägledande för pedagogisk omsorg.

Fritidshem

På morgonen innan skolan och på eftermiddagen efter skolan har ditt barn möjlighet att gå på fritidshem. Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan och grundsärskolan. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation.

Omsorg på kvällar, nätter och helger

Om behov finns av omsorg under kvällstid, nätter och helger erbjuds Nattis på förskolan Pepparmyntan. Placering är till för de barn vars vårdnadshavare jobbar natt eller har arbetstider som gör att lämning/hämtning inte kan ske inom de ordinarie öppettiderna.

Introduktion

En introduktion pågår i ca 2 veckor. Det sker genom en överenskommelse mellan vårdnadshavare och förskolepersonal. Våra förskolor använder föräldraaktiv introduktion, vilket innebär att vårdnadshavare är delaktiga första tiden på förskolan och sedan tillgängliga resterande dagar.

Man betalar barnomsorgsavgift från och med första inskolningsdagen.

E-tjänst IST förskola och fritidshem

I vår e-tjänst IST förskola och fritidshem lägger du själv in ditt schema, anger inkomstuppgift eller ändra uppgift. Du kan även ändra dina personuppgifter så som
e-post, adress och ändrade familjeförhållanden. Du säger även upp platsen med hjälp av e-tjänsten.

Senast granskad:
2020-05-05

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter