Studiehandledning på modersmål

Ett barn som riskerar att inte nå målen för att skolsvenskan ännu inte räcker till ska erbjudas studiehandledning. Eleven får då stöd på sitt modersmål i ett eller flera ämnen. Förälder, elev, lärare, osv. kan ange behov till rektor.

Granskad 2017-06-07
av Anna Grunditz