Vaccinationer

Alla elever erbjuds vaccinationer i skolan enligt det svenska barnvaccinationsprogrammet.

  • I årskurs två erbjuds vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund.
  • I årskurs sexs erbjuds flickor vaccination mot humant papillom virus (HPV).
  • I årskurs åtta erbjuds påfyllnadsdos av vaccin mot difteri, stelkramp och kikhosta.

Kombinationsvaccin ges i årskurs två och årskurs åtta, vilket innebär att flera vacciner mot flera sjukdomar ges i samma spruta. Samtliga vaccinationer är frivilliga.

Vårdnadshavarnas samtycke

När det är dags för eleven att vaccineras kommer vårdnadshavare och elev att informeras. Inför vaccinationen hämtas vårdnadshavarnas samtycke in för att elevhälsan ska kunna ge vaccinationen. Samtycket ges enklast via vår e-tjänst.

Om sjukdomarna

Mässling (morbilli)

är en mycket smittsam virussjukdom med luftvägs-symtom, särskilt hosta, och hög feber. Efter några dagar tillkommer ett typiskt hudutslag. På kindernas insida återfinns små saltkornsliknande fläckar på rodnad botten (Kopliks fläckar). Det är vanligt att den som blir sjuk i mässling drabbas av komplikationer.

Påssjuka (parotit)

är en smittsam men i regel beskedlig virussjukdom som drabbar spottkörtlar och centrala nervsystemet. Oftast drabbas spottkörtlarna framför örat och under hakan, med svullnad och ömhet antingen på ena eller båda sidorna, och vanligen i kombination med feber.

Röda hund (rubella)

är som regel en beskedlig virussjukdom för barn och vuxna, men kan ge allvarliga komplikationer under graviditet. Om en gravid kvinna infekteras finns risk för allvarliga skador på fostrets hjärna, hjärta, ögon och hörsel (kongenitalt rubella¬syndrom). Risken är störst under tidig graviditet.

Difteri

är en mycket smittsam och allvarlig halsinfektion som kan orsaka kvävning hos barn. Difteribakterien utsöndrar ett gift som kan ge livshotande skador på bland annat hjärta, njurar och nervsystem.

Stelkramp

orsakas av en bakterie som finns i jord och kan finnas i djurs avföring. Bakterien kan infektera sår och producerar ett starkt gift som orsakar svåra kramper och andningsförlamning, ibland med dödlig utgång. Smittar ej mellan människor.

Kikhosta

är en mycket smittsam luftvägsinfektion som kan pågå i flera månader med svåra hostattacker och leda till följdsjukdomar som lunginflammation. För spädbarn kan sjukdomen vara livshotande.

HPV (humant papillomvirus)

Den 1 januari 2010 infördes vaccination mot HPV i det svenska barnvaccinationsprogrammet. HPV är en förkortning för humant papillomvirus. Viruset smittar vid sexuell kontakt och är mycket vanligt. HPV kan bland annat kan orsaka cellförändringar på livmoderhalsen, vilka på lång sikt kan leda till livmoderhalscancer. Vaccin mot HPV skyddar mot mer än 70% av all livmoderhalscancer.

Om man vaccinerar sig i unga år, och sedan går på cellprovskontroller när man blir kallad, kommer man att ha ett mycket bra skydd mot livmoderhalscancer.

Flickor födda 1999 eller senare erbjuds vaccination när de går i årskurs 6. För fullgod effekt ges vaccinet två gånger med sex månaders mellanrum.

Granskad 2018-02-09
av Helena Bengtsson