Skolpsykolog

Skolpsykologen har en helhetssyn på barnet med dess förutsättningar, livssituation och andra faktorer i skolan som gynnar barnets utveckling och förmåga att nå de pedagogiska målen i skolan. De arbetar dels i det breda perspektivet som handlar om att arbeta förebyggande med den allmänna psykiska hälsan bland eleverna i kommunen och dels hanterar de ärenden på individnivå med enskilda elever, lärare och föräldrar.

Skolpsykologen erbjuder handledning, konsultation, information, fortbildning och utredning till såväl pedagogisk personal som skolledning.Skolpsykologen arbetar på uppdrag av rektorn.

Kontakt

Kontakt med skolpsykolog sker i huvudsak via rektor. Vårdnadshavare har möjlighet att kontakta skolpsykolog på telefon för rådgivande samtal kring skolsituationen.

Granskad 2018-02-09
av Helena Bengtsson