Främjande och förebyggande arbete

Elevhälsans arbete handlar mycket om att främja hälsa och förebygga ohälsa. En god hälsa är viktig för att nå goda resultat i skolan. Exempel på förebyggande arbete av Elevhälsans medicinska insats är hälsosamtal och vaccinationer. Elevhälsan är också delaktig i skolornas arbete mot kränkande behandling och arbetar förebyggande mot användning av droger, tobak och alkohol.

Som en del av av vårt förebyggande arbete mot droger kan sökning med narkotikahund ske i skolans lokaler och elevskåp. Syftet är att undersöka om narkotika förvaras i lokalerna. Skolan använder Polismyndighetens narkotikahundar vid dessa genomsökningar.


Granskad 2018-05-15
av Anna Grunditz