Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Ungdomars inflytande

Är du ung och vill påverka det som händer i Värnamo kommun? Då ska du prata med Sandra Uddeström, kommunens ungdomssamordnare. Hennes uppdrag är att driva på och samordna arbetet för ungdomars inflytande i kommunen. Det ska finnas en väg in för unga, på ett enkelt och obyråkratiskt sätt.

Delaktighet

Ungdomssamordnaren ska verka för att fattade beslut leder till att kommunen blir attraktivare för ungdomar och stödja processer för att ungdomars tankar och idéer förverkligas.

En del av arbetet är också att skapa delaktighet, förståelse för demokratiska processer och ett intresse för samhällsutveckling.

Ungdomsråd

I april startade Värnamos ungdomsråd, som drivs av och med unga med stöttning från ungdomssamordnaren. De träffas regelbundet och de har många olika frågor de vill driva tillsammans. Bland annat har de planer på att arrangera ett ungdomsevent i Värnamo.

Ungdomsrådet vill bli fler och är du intresserad av att veta mer så kan du ta kontakt med ungdomssamordnaren eller ungdomsrådet direkt på ungvmo@gmail.com

Lupp

Under hösten 2018 deltar kommunens elever i årskurs 8 samt år 2 på gymnasiet i enkätundersökningen Lupp – Lokal uppföljning på ungdomspolitiken - som är framtagen av MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor).

Elevråd

Ungdomssamordaren deltar regelbundet på högstadieskolornas elevråd.

Scenkonstklubben

Under hela 2018 pågår projektet Scenkonstklubben. Projektet är ett samarbete mellan Region Jönköpings län och Riksteatern där Värnamo, Gnosjö, Gislaved, Jönköping och Nässjö kommuner deltar.

Under våren 2018 har ungdomarna i projektet bland annat besökt Spira i Jönköping där de fick rundvandring backstage och tidigare gjordes ett besök i Halmstad på Dramalogen. Vid de båda tillfällena ingick även en förställning.

De som deltar i projektet får även möjlighet att skapa egen scenkonst eller på andra sätt delta i produktioner i regionen med stöttning av Riksteatern.

Varje kommun som är med har en projektledare kopplat till projektet, Värnamo är ungdomssamordnaren projektledare

Ungdomsfokus GGVV

Var sjätte vecka träffas representanter från Gnosjö, Gislaved Vaggeryd och Värnamo. Samtliga i nätverket jobbar på olika sätt med kontakter med ungdomar med fokus på ungdomars delaktighet. Ungdomssamordnaren i Värnamo är sammankallande.

Länsnätverk Jönköpings län

Under våren startar ett nätverk kring ungdomsfrågor och ungas delaktighet. Där ingår representanter från kommunerna i hela länet.

Förvaltningsövergripande

Kommunens olika förvaltningar jobbar med att utveckla kommunen och efterfrågar i olika ärenden ungas åsikter och delaktighet. Ungdomssamordnarens uppdrag är förvaltningsövergripande och därför kontaktas ofta ungdomssamordnaren för att nå ut till de unga i kommunen för att få inputs. Målet är att beslut som rör unga ska bygga på kunskap om unga.

Några ärenden som är aktuella för dialog med unga är:

  • Plan för framtida idrottsanläggningar
  • Borgen arena
  • Stadsbyggnadsvisionen
  • Utveckling av utemiljön Forsheda skola
  • Sajohallen
  • Utvecklingen av den öppna fritidsgårdsverksamheten

Senast granskad:
2018-10-23

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se

 

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

 

Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo

 

Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

 

Organisationsnummer
212000-0555
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp