2017-04-20

Polygon - första donationen i projektet Bänkarnas stad

Så här ser den ut: Polygon. Den första bänken i projektet Bänkarnas stad.

Bänken är formgiven av arkitekten Johnny Grauengaard och donerad till Värnamo kommun av Värnamo Företagareförening. Den kommer att placeras strax norr om Osuddens badplats, väster om Lagan. Lördag 13 maj kl. 14 invigs bänken, bland annat genom att Thomas Lundh premiärläser sin specialskrivna dikt "Bänkarnas stad (Ode till Osuddenrundan)".

Förhoppningen är att det ska bli startskottet för en lång rad av donationer inom projektet Bänkarnas stad, där målet är att en formgiven bänk varje år ska doneras till Värnamo kommun och placeras längs med Lagan mellan Apladalen och Osudden.

Idén till Bänkarnas stad föddes när företagaren Kadim Akca 2012 donerade Turkens bänk, som står placerad i Åbroparken i centrala Värnamo. I en dialog initierad av dåvarande chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen Lars Rosborg mellan Värnamo Företagareförening och Värnamo kommun, växte riktlinjerna för projektet Bänkarnas stad fram och ett syfte slogs fast: "Förstärka Värnamos position som design-, konst- och möbelstad, samtidigt som vi skapar en attraktiv och konstnärligt utformad miljö längs Laganstråket och lyfter fram Lagan."

Den första bänken är donerad av Värnamo Företagareförening

- Vi arbetar för att göra Värnamo mer attraktivt och det här är ett projekt som känns väldigt inkluderande. Därför var det självklart för oss att donera första bänken, säger föreningens vice ordförande Karin Lundh.

Bänken heter Polygon och är formgiven av föreningens ordförande, arkitekten Johnny Grauengaard. Bänken gjuts i betong med en sitt- och liggyta av ek.

- Det är en mångsidig trekant som blir ett reellt nedslag på hela 15 ton! Jag har vägt in att den ska vara inkluderande, skapa nyfikenhet och framhäva upplevelsen av Lagan, säger Johnny Grauengaard.

Från Värnamo kommuns sida är tacksamheten stor.

- Det är fantastiskt att vi kan stärka den konstnärliga gestaltningen i kommunen genom donationer. Det känns extra roligt att det sker med formgivna bänkar med tanke på bygdens starka möbel- och designtradition. Jag ser fram emot många spännande bänkinvigningar framöver! säger Lars Alkner, kulturchef i Värnamo kommun.

Bänkarnas stad: Polygon

Publicerad 2017-04-20
av Anita Johansson